Tietosuojaselvitys

Julkaistu 1.9.2018, kirjoittanut Hannes Repo

 

Bonzu Media Productions Oy:n tietosuojaselvitys

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 1.9.2018.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö tietosuojaselvitystä ja rekisteriä koskevissa asioissa

Bonzu Media Productions Oy, c/o Repo Vilhonvuorenkuja 20 F 145, 00500 Helsinki

Yhteyshenkilö: Hannes Repo

Puhelin: +358 44 202 88 42

Sähköposti: hannes [at] bonzu.fi

 1. Rekisterin nimi
 2. Markkinointiviestinnän piiri
 3. Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteri 1. Bonzu Media Productions Oy:n markkinointiviestinnän piiri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään Bonzu Media Productions Oy:n yhteydenottoa, uutisten ja uutiskirjeiden, tarjousten, tapahtumatietojen sekä muiden materiaalien toimittamista varten. Bonzu Media Productions Oy saattaa tehdä rekisterissä oleville suoramainontaa, kohdistettua verkko- ja sosiaalisen median mainontaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet.

Ajantasaiset ja päivitetyt henkilötiedot säilytetään Bonzu Media Productions Oy:n projektinhallintatyökalussa (Asana) sekä sähköpostiohjelmassa (Planeetta Internet) (sähköpostiosoite ja etunimi).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin Bonzu Media Productions Oy:n henkilöstön lisääminä henkilön itsensä luvalla tai henkilön itsensä lisäämänä lomakkeen kautta.

Lisäämme rekisteriin manuaalisesti henkilöitä, joiden katsomme täyttävän oikeudellisen edun potentiaalisena kauppasuhteena. Oikeudellista etua harkitaan huolella tasapainotestillä ja varmistetaan henkilön työroolin olevan sellainen, että emme tuota harmia tai muuta haittaa. Yhteystietolistoja saatetaan myös ostaa.

 1. Muutokset uutiskirjeisiin

Rekisterissä oleva henkilö voi tehdä muutoksia omiin tietoihinsa ottamalla yhteyttä sähköpostilla julius@bonzu.fi.

 

Rekisteri 2. Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisterissä ovat asiakasyrityksen osoittamat yhteyshenkilöt ja henkilöt, jotka vaikuttavat yhteistyöhön ja ovat osa projektiryhmää.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, sopimuksen täyttämiseksi ja palvelun toimittamiseksi. Bonzu Media Productions Oy lähettää uutiskirjeitä ja saattaa tehdä kohdennettua suoramarkkinointia, verkkomarkkinointia, sosiaalisen median mainontaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Bonzu Media Productions Oy kerää vain ne tiedot joilla on merkitystä asiakkaan palvelun näkökulmasta kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaationnimi- ja osoitetiedot, henkilön titteli, www-sivustojen osoitteet, sometilien tunnukset, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Bonzu Media Productions Oy henkilöstö lisää henkilötiedot rekisteriin manuaalisesti. Henkilötietoja käsitellään Bonzu Media Productions Oy:n käyttämässä sähköpostiohjelmassa (Planeetta Sähköposti), projektinhallintatyökalussa (Asana), sekä esim. tapahtumailmoittautumisiin käytetään Google Driven palveluita, jonne asiakas itse ilmoittaa tarvittavat tiedot.

 1. Muutokset henkilötietoihin uutiskirjeisiin liittyen

Rekisterissä oleva henkilö voi poistua markkinointiviestinnän piiristä ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen hannes@bonzu.fi Jos haluat, että unohdamme sinut kokonaan tai päivitämme laskutustietosi ota yhteyttä sähköpostilla hannes@bonzu.fi.

   1. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   2. Vanhentuneet tiedot ja muutokset päivitetään kaikkiin rekistereihin tarpeen mukaan. Vanhat yhteystiedot poistetaan pysyvästi.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisteriä hyödynnetään Asana ja Google Drive -palveluissa. Kyseiset palvelut vastaavat osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja yhteystietoihin pääsy estetään asianmukaisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt joiden toimenkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään palvelimilla. Laitteiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus pyytää selvitystä häntä koskevista rekisteritiedoista ja oikeus vaatia niihin muutoksia. Tiedot pitää pyytää henkilökohtaisesti siten, että Bonzu Media Productions Oy voi varmistua henkilöllisyydestä. Ota yhteyttä hannes@bonzu.fi.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Tiedot pitää pyytää henkilökohtaisesti siten, että Bonzu Media Productions Oy voi varmistua henkilöllisyydestä. Ota yhteyttä hannes@bonzu.fi.


Etusivu

MIKSI BONZU?

Meillä tarinankerronta, luova tuotanto ja mainonta kulkevat yhdessä käsi kädessä.

Jalostamme kohderyhmälähtöisesti ideoita ja konsepteja. Videotuotanto, valokuvat ja sisältötuotanto ovat luovan tuotannon työkaluja. Tunnemme maksetun mainonnan keinot ja jakelukanavat. Kotipaikkamme on Helsinki ja toimistomme sijaitsee Ullanlinnassa, tervetuloa!

MITEN AJATTELEMME

Ongelmanratkaisu

Ajattelemme, että taustalla on ongelma, jonka ratkaiseminen tuottaa parhaan ja tuloksekkaan lopputuloksen.

Brändi on arvoa

Brändi on aina arvokas. Brändi voi olla esimerkiksi tuote, palvelu, paikka, ominaisuus tai henkilö.

Kysy

Kysymme paljon kysymyksiä, sillä mitä vähemmän luulemme tietävämme, sitä enemmän huomaamme ja löydämme.

Ymmärrä

Sillä ei ole väliä miten tai mitä teemme, vaan sillä miten ihmiset sekä kohderyhmät sen ymmärtävät ja käsittävät.

Datalähtöinen

Data ja tieto ovat tehokkaita työvälineitä. Hyödynnämme aina huomisen työvälineitä.

Yhteistyö

Yhteistyön kautta syntyvät parhaat tulokset, sillä yhdessä kumppanien kanssa olemme vahvoja.

PALVELUMME

Konsultointi

Kuljemme ja haistelemme trendejä etunenässä. Tunnemme markkinoinnin kanavat, maksetun mainonnan keinot ja vaikuttajamarkkinoinnin kentät. Tutkimme, suunnittelemme ja konseptoimme.

Luova tuotanto

Rakastamme tarinoita. Luomme merkityksellistä sisältöä filmien, videoiden, tekstin, äänen ja animaatioiden avulla. Meiltä saat tuotannot myös avaimet käteen -periaatteella.

Jakelu & mainonta

Lähestymme jakelua aina analytiikan, datan ja tiedon avulla. Sparraamme kumppaneitamme ja tutkimme trendejä. Tiedämme missä ja miten kannattaa vaikuttaa sekä olla läsnä.

TUTUSTU TARKEMMIN

REFERENSSIT

OTA YHTEYTTÄ

Laita viestiä

Laita meille viestiä ja otamme yhteyttä.


Yhteystiedot

Julius Repo, toimitusjohtaja
julius@bonzu.fi, 040 865 8545

Hannes Repo, ohjaaja
hannes@bonzu.fi, 044 202 8842

Korkeavuorenkatu 1, 00140 Helsinki
Bonzu Media Productions Oy, 2695828-4
bonzu@bonzu.fiVideotuotanto

VIDEOTUOTANTO

Videotuotanto on laadukkaan suunnittelun, hyvän toteutuksen ja projektinjohtamisen yhteistulos.

Parhaat videot muistetaan ja ne jäävät elämään.

Teemme videokonsepteja ja videoita. Aina laadukas tuotantotyö edellä. Onko sinulla jo idea? Lähdetään yhdessä jalostamaan siitä videotuotanto, jossa sinun tavoitteesi ja kohderyhmäsi ovat suunnittelutyön peruskivi. Rakennetaan peruskiven päälle yhdessä laadukas videotuotanto.

Mainosvideo

Brändifilmi vai taktinen mainosvideo? Tv-mainos, sosiaalisen median mainosvideo tai kokonaisuus. Kampanja voi rakentua videosarjasta. Tavoitteiden ja jakelukanavien pohjalta suunnittelemme toimivan kokonaisuuden, jotta sinä saat tuloksia.

B2B Yritysvideo

Laadukas yritysvideo toimii ja nostaa brändiarvoa. Annetaan persoonan kuulua ja näkyä videolla. Video voi perustua vaikka haastatteluihin tai esittelyihin.

Asiakaskokemusvideo

Asiakasreferenssivideo on loistava tapa kertoa onnistuneista kumppanuuksista. Asiakasreferenssivideo on laadukas kokonaisuus, joka on käsikirjoitettu välittämään sinun viestisi.

Rekrytointivideo ja työnantajamielikuvavideo

Hyvistä tekijöistä on pulaa ja potentiaaliset työntekijät valitsevat yrityskulttuurin, jossa haluavat olla osana. Kerrotaan uratarinoita ja annetaan teidän työntekijöille paikka kertoa omat tarinansa.

Tuotevideot

Esittele yrityksen uusia tuotteita tai käytä videoita osana tuotelanseerauksia. Messuilla video auttaa kertomaan tuotteesta paremmin ja asiakastapaamisissa konkreettiset edut avataan videon avulla näppärästi.

Tapahtumavideo

Tapahtumavideot kertovat kaiken oleellisen ja toimivat markkinointimateriaalina seuraavia tapahtumia varten. Tapahtumataltiointi voi sisältää videotuotannon lisäksi myös valokuvatuotannon.

Ilmakuvaus

Ilmakuvaus videolle onnistuu myös. Kuvaamme videotuotantoa ilmasta käsin helposti ja ketterästi. Samaan kertaan kannattaa ottaa ilmasta valokuvat.

Vlog -videot

Autenttisuus ja aitous on nyt kaiken tekemisen kulmakivi. Osaamme toteuttaa yrityssisällöt myös Vlog -tyyliin. Eikun tubettamaan? xD

Brändisisällöt

Videolla rakennat brändiä ja saat viestin kuulumaan. Videotuotanto ja videosisältö voi olla kaikkea viihteen tai informatiivisen sisällön väliltä. Katsojan tulee kokea saavansa jotain, kun hän nauttii sisältöä.

OTA YHTEYTTÄ

Videotuotanto mielessä? Kerro tarkemmin projektista?

Laita meille viestiä ja otamme yhteyttä.


Yhteystiedot

Julius Repo, toimitusjohtaja
julius@bonzu.fi, 040 865 8545

Hannes Repo, ohjaaja
hannes@bonzu.fi, 044 202 8842

Korkeavuorenkatu 1, 00140 Helsinki
Bonzu Media Productions Oy, 2695828-4
bonzu@bonzu.fiOta yhteyttä

Laita viestiä

Ota yhteyttä ja aloitetaan yhteistyö.


Yhteystiedot

Julius Repo, toimitusjohtaja
040 865 8545
julius@bonzu.fi

Hannes Repo, ohjaaja
044 202 8842
hannes@bonzu.fi

Korkeavuorenkatu 1, 00140 Helsinki
Bonzu Media Productions Oy, 2695828-4

Näyttelijät, freelancerit, ääninäyttelijät: bonzu@bonzu.fiPalvelut

Konsultointi


Kuljemme ja haistelemme trendejä etunenässä. Tunnemme markkinoinnin kanavat, maksetun mainonnan keinot ja vaikuttajamarkkinoinnin kentät. Tutkimme, suunnittelemme ja konseptoimme.

Sisältöstrategiat

Sisältöstrategialla varmistetaan pitkän tähtäimen suunnittelu ja onnistuminen


 • Taustatutkimus
 • Kohderyhmät
 • Tavoitteet & mittarit

Kanavastrategiat

Mitkä kanavat palvelevat parhaiten tavoitteita ja kohderyhmiä? Tunnemme kanavat ja keinot.


 • Sosiaalinen media
 • Perinteinen media
 • Tavoitteet & mittarit

Kampanjasuunnitelmat

Rakennamme kampanjastasi menestyksekkään ja kohderyhmiin vetoavan tarinan, joka jää elämään.


 • Tarinankerronta
 • Suunnittelu & aikataulutus
 • Tavoitteet & mittarit

Luova tuotanto


Me rakastamme tarinoita. Luomme merkityksellistä sisältöä filmien, videoiden, tekstin, äänen ja animaatioiden avulla. Meiltä saat tuotannot myös avaimet käteen -periaatteella.

Esituotanto

Laadukas suunnittelu ja esituotanto takaa onnistuneen tuotannon.


 • Käsikirjoitus
 • Storyboard
 • Casting & lokaatiot

Tuotanto

Filmit, videot, valokuvat ja podcastit luovalla otteella ja laadukkaalla toteutuksella.


 • Ohjaus
 • Kuvaus
 • Studiokuvaus

Jälkituotanto

Kuorrutus ja koristelu tekee kakusta täydellisen namipalan.


 • Leikkaus
 • Värimäärittely & äänisuunnittelu
 • Animointi

Mainonta & jakelu


Lähestymme jakelua aina analytiikan, datan ja tiedon avulla. Sparraamme kumppaneitamme ja tutkimme trendejä.

Mediavalinnat & toteutus

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Me autamme sinua.


 • Suunnitelmat & levitys
 • Televisiomainonta
 • Copywriting

Sosiaalinen media

Tunnemme sosiaalisen median kanavat kuin omat taskumme.


 • Facebook-mainonta
 • Youtube-mainonta
 • Instagram-mainonta

Data & analytiikka

Data, analytiikka ja tieto ovat työkalupakkimme luottovehkeitä.


 • Taustatutkimus
 • Datapohjainen luova suunnittelu
 • Tavoitteet & mittarit

OTA YHTEYTTÄ

Lähtisimmekö yhteistyöhön?

Ongelma ratkaistavaksi? Meiltä löytyy ideoita, visiota, tietoa, taitoa ja tahtoa.


Yhteystiedot

Julius Repo, toimitusjohtaja
040 865 8545
julius@bonzu.fi

Korkeavuorenkatu 1, 00140 Helsinki
Bonzu Media Productions Oy, 2695828-4
bonzu@bonzu.fi


ASIAKKAITAMME