TAVOITTEENA TOIMIVUUS

Kasvun reseptiikka

Luova & suunnittelu

Luova suunnittelu on tekemistä, joka muovaa todellisuuttamme. Luova suunnittelu on tavoitteiden pohjalta tehtävää toimintaa, joka tähtää onnistumiseen ja toimivuuteen. Luovuudesta on kyse, kun jokin on uutta ja omaperäistä.

Brändityö

Kirkastamme brändejä. Kestävä ja vahva brändi syntyy laadukkaasta taustatyöstä ja suunnittelusta.

Tarinankerronta

Tarinankerronta on toimivaa tietoisuuden kasvatusta kohderyhmissä.

Konseptit ja ilmiöt

Ilmiön rakentuminen on monen tekijän summa, jossa taustatutkimuksen avulla voidaan ottaa tieto käyttöön osana luovaa konseptia.

Copywriting

Onnistunut tekstimuotoilu kiteyttää halutun viestin kohderyhmälähtöisesti.

Symbolit

Symbolit ovat osa historiaa ja kulttuuria. Kuvakieli on läsnä nykypäivässä lähes kaikkialla.

Kulttuurit

Mitä kadulla tapahtuu? Tunnistamme datan ja tiedon avulla merkitseviä asioita. 

Videotuotanto

Osaamme luoda tuotantoarvoa videoihin, sillä tiedämme mihin kannattaa panostaa.

Valokuvaus

Haluamme tehdä laadukasta valokuvaustyötä.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto eri alustoilla vaatii alustatuntemusta.

Podcastit

Vastaamme siihen, miten äänellä kerrotaan tarinaa ja tehdään tuotanto laadukkaasti.

Tuotantopalvelut

Autamme tuotantoja kuvausten esisuunnitteluissa, kuvauksissa ja jälkituotannoissa.

Animointi

Liikegrafiikka, animaatio ja kuvan jälkityöt.

Tuotanto

Liikkuvaa kuvaa ja stilliä, siihen kylkeen studiossa pari podcast-jaksoa ja blogipostaus. Koko paketti kasaan.

Markkinointi & mainonta

Konkreettisia mitattavia toimia, jotka tähtäävät liiketoiminnan tavoitteisiin ja päämääriin.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median ylläpitoa helposti ja joustavasti.

Digimainonta

Digimainonta tuo kasvua, sillä tekeminen on mitattavaa ja jopa ennustettavaa.

Facebook- ja Instagram-mainonta

Metaan markkinointia, joka on mitattavaa ja tehokasta.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on myynnin uusi mersu. Teemme yhteistyötä Sproutin kanssa.

Strategiakonsultointi

Uuden linjan löytäminen, vanhan kaavan korjaus tai vision kirkastus.

Markkinointi palveluna

Markkinoinnin tehotekijä SaaS-palveluna.

Taustatutkimus

Hyödynnämme tietoa eri lähteistä suunnittelun taustatutkimuksessa ja arjen konsultoinnin näkemyksissä.

Markkinatutkimus

Haemme tietoa markkinatilanteen muutoksesta, suunnasta ja mahdollisuuksista.

Määrällinen tutkimus

Täsmälliset ja laskennalliset tutkimusmenetelmät.

Laadullinen tutkimus

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkitystä.

Data & tech

Kaiken taustalla on datan hyödyntäminen ja uudet teknologia, joilla tekeminen tehostuu ja kehittyy.