Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet Value Yhtiöt Oy:n ylläpitämissä henkilötietorekistereissä sekä tiedot siitä miten rekistereiden sisältämiä tietoja tarkemmin käsitellään.

Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisteri:

Asiakasrekisteri muodostuu Bonzu Media Productions Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden ja päättäjien henkilötiedoista.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot:

Yrityksen ja/tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot, evästeiden kautta kerättävät tiedot, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella Bonzu Media Productions Oy:n verkkosivuston kautta tai sähköpostilla.

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste:

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen. 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Bonzu Media Productions Oy:lle.

Tietojen luovutus:

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietojen käsittelystä on allekirjoitettu salassapitosopimukset kaikkien yhteistyyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa.

Tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana, Bonzu Media Productions Oy:n verkkosivuja ja muita Bonzu Media Productions Oy:n palveluita käytettäessä sekä suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen säilytyspaikka:

Henkilötietoja säilytetään EU/EEA:n sisäpuolella sekä ulkopuolella Euroopan komission määrittämien riittävän tietosuojan maissa. Yhdysvaltojen osalta siirtotie on suojattu Privacy Shield -käytännöllä tai EU:n mallisopimuslausekkeilla.

Rekisterin suojaus:

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy rekisterin tietoihin, Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksilla. Kaikki työntekijät, joilla on pääsy asiakasrekisterin tietoihin ovat sitoutuneet salassapitosopimuksiin.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Bonzu Media Productions Oy

Y-tunnus: 2695828-4

Stenbäckinkatu 10, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Hannes Repo, hannes (at) bonzu.fi