Julkaistu 1.9.2018, kirjoittanut Hannes Repo

 

Bonzu Media Productions Oy:n tietosuojaselvitys

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 1.9.2018.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö tietosuojaselvitystä ja rekisteriä koskevissa asioissa

Bonzu Media Productions Oy, c/o Repo Aleksis Kiven Katu 43 A8, 00250 Helsinki

Yhteyshenkilö: Hannes Repo

Puhelin: +358 44 202 88 42

Sähköposti: hannes [at] bonzu.fi

 1. Rekisterin nimi
 2. Markkinointiviestinnän piiri
 3. Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteri 1. Bonzu Media Productions Oy:n markkinointiviestinnän piiri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään Bonzu Media Productions Oy:n yhteydenottoa, uutisten ja uutiskirjeiden, tarjousten, tapahtumatietojen sekä muiden materiaalien toimittamista varten. Bonzu Media Productions Oy saattaa tehdä rekisterissä oleville suoramainontaa, kohdistettua verkko- ja sosiaalisen median mainontaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet.

Ajantasaiset ja päivitetyt henkilötiedot säilytetään Bonzu Media Productions Oy:n projektinhallintatyökalussa (Asana) sekä sähköpostiohjelmassa (Planeetta Internet) (sähköpostiosoite ja etunimi).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin Bonzu Media Productions Oy:n henkilöstön lisääminä henkilön itsensä luvalla tai henkilön itsensä lisäämänä lomakkeen kautta.

Lisäämme rekisteriin manuaalisesti henkilöitä, joiden katsomme täyttävän oikeudellisen edun potentiaalisena kauppasuhteena. Oikeudellista etua harkitaan huolella tasapainotestillä ja varmistetaan henkilön työroolin olevan sellainen, että emme tuota harmia tai muuta haittaa. Yhteystietolistoja saatetaan myös ostaa.

 1. Muutokset uutiskirjeisiin

Rekisterissä oleva henkilö voi tehdä muutoksia omiin tietoihinsa ottamalla yhteyttä sähköpostilla [email protected]

 

Rekisteri 2. Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

Bonzu Media Productions Oy:n asiakasrekisterissä ovat asiakasyrityksen osoittamat yhteyshenkilöt ja henkilöt, jotka vaikuttavat yhteistyöhön ja ovat osa projektiryhmää.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, sopimuksen täyttämiseksi ja palvelun toimittamiseksi. Bonzu Media Productions Oy lähettää uutiskirjeitä ja saattaa tehdä kohdennettua suoramarkkinointia, verkkomarkkinointia, sosiaalisen median mainontaa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Bonzu Media Productions Oy kerää vain ne tiedot joilla on merkitystä asiakkaan palvelun näkökulmasta kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaationnimi- ja osoitetiedot, henkilön titteli, www-sivustojen osoitteet, sometilien tunnukset, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Bonzu Media Productions Oy henkilöstö lisää henkilötiedot rekisteriin manuaalisesti. Henkilötietoja käsitellään Bonzu Media Productions Oy:n käyttämässä sähköpostiohjelmassa (Planeetta Sähköposti), projektinhallintatyökalussa (Asana), sekä esim. tapahtumailmoittautumisiin käytetään Google Driven palveluita, jonne asiakas itse ilmoittaa tarvittavat tiedot.

 1. Muutokset henkilötietoihin uutiskirjeisiin liittyen

Rekisterissä oleva henkilö voi poistua markkinointiviestinnän piiristä ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Jos haluat, että unohdamme sinut kokonaan tai päivitämme laskutustietosi ota yhteyttä sähköpostilla [email protected]

   1. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   2. Vanhentuneet tiedot ja muutokset päivitetään kaikkiin rekistereihin tarpeen mukaan. Vanhat yhteystiedot poistetaan pysyvästi.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisteriä hyödynnetään Asana ja Google Drive -palveluissa. Kyseiset palvelut vastaavat osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja yhteystietoihin pääsy estetään asianmukaisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt joiden toimenkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään palvelimilla. Laitteiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus pyytää selvitystä häntä koskevista rekisteritiedoista ja oikeus vaatia niihin muutoksia. Tiedot pitää pyytää henkilökohtaisesti siten, että Bonzu Media Productions Oy voi varmistua henkilöllisyydestä. Ota yhteyttä [email protected]

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Tiedot pitää pyytää henkilökohtaisesti siten, että Bonzu Media Productions Oy voi varmistua henkilöllisyydestä. Ota yhteyttä [email protected]