Videotuotanto ja hinta sekä videotuotannon sisältö

Videotuotanto hinta – Videotuotannon hinnoittelu – Paljonko videotuotanto maksaa?

Millä hintaa saa videon tai videotuotannon? Siinäpä vasta suuri kysymys! Jos kaipaat lyhyttä vastausta, niin videotuotanto voi maksaa vähän tai todella paljon. Yleensä kannattaa kurkata tarjouksen sisään eli konepellin alle. Yleensä sieltä löytyy vastaus sekä selitykset hinnalle. Kevyt tapahtumatuotantovideo tai haastatteluvideo on järkevää toteuttaa kevyesti, n. 1000e:llä, mutta mikäli halutaan tehdä oikein suuri videotuotanto, esimerkiksi laadukas TV-sarja, niin budjetti voi olla n. 5 miljoonaa euroa (https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000005381592.html).

 

Kun harkitaan videoiden tuottamisen aloittamista, ensimmäinen kysymys liittyy niiden hintaan tai oikeastaan kysymys voi olla melko suora: ”Paljonko video maksaa?”. En koe ongelmaa vastata kysymykseen, mutta kysymys on asettelultaan hieman väärässä suunnassa. Mitä asioita elämässäsi ostat hinta edellä? Ostatko auton, asunnon, golf-mailan, kuntosalijäsenyyden tai kesälomamatkan hinta edellä? Pohdin tätä kysymystä itse ja tajusin, etten osta elämässäni mitään hinta edellä. Yleisesti videotuotannon tai luovan tuotantokokonaisuuden toteuttamiseen pätee samat asiat kuin minkä vaan hyödykkeen tai palvelun ostamiseen. Mitä enemmän on valmis satsaamaan videotuotantoon, sitä enemmän saa laatua ja kustomoitavuutta. Katsoessani omaa vaatekaappiani huomaan, että laadukkaimmat vaatteet ovat todella vanhoja ja vielä tänäkin päivänä hyvässä kunnossa sekä käyttökelpoisia. Sama pätee videotuotantoon, sillä kerran hyvin tehty toimii vielä pitkän ajan päästä.

 

Usein halutaan enemmän vähemmällä, mutta videotuotannoissa laadulla todella on väliä. Mieti itseäsi katsojan roolissa katsomassa huonolaatuista videota? 62 prosenttia kuluttajista suhtautuu negatiivisesti brändiin, jos he kohtaavat huonolaatuisen videon. Pahimmassa tapauksessa 60 prosenttia ei enää halua kohdata brändiä huonolaatuisen videokokemuksen jälkeen. Laaduton ja halvalla teetetty tuotanto vahingoittaa brändiäsi sekä tulee loppupeleissä taistelemaan täysin tavoitteitasi vastaan.

Lähde: https://www.slideshare.net/brightcovecp/highcostoffree-infographicrev
Kuinka pyydän videotarjouksen? 

Videotuotanto maksaa enemmän kuin muut sisältötuotannon keinot, mutta se on tehokkaampi kuin muut. Videokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä on laaja skaala, mutta koitan parhaani mukaan avata niitä. Videotuotannon kustannukset ja hinta pohjautuu moneen asiaan: videon toteutustapaan, esituotantoon, suunnitteluun, lokaatioihin, tuotantotiimiin, laitteisiin ja jälkituotantoon. Parhaan ja oikean tarjouksen saat, kun pyydät tarjousta, jossa kirjoitat lyhyen kuvauksen tuotannosta, jota tavoittelette. Lyhyt kuvaus eli ns. brief sisältää muun muassa tiedot siitä, milloin, missä, mitä, miksi (ja miten) video halutaan toteuttaa. Briiffi eli lyhyt kuvaus voi olla myös avoimempi, jolloin on hyvä esittää budjetti, jotta tuotantoyhtiö voi sen pohjalta muodostaa toteutusehdotuksen.

Hyvän videotuotannon kuvaus auttaa sinua määrittelemään projektin tavoitteet ja laajuuden. Me autamme toki, sillä alkukartoitamme jokaisen tarjouspyynnön huolella. Olemme huomanneet, että tämä on loistava tapa saada oikea tarjous ja sisältö yhdellä kerralla tilaajalle. Kumppanimme ovat aina todella tyytyväisiä laajaan kartoitusmalliimme. Pystyt vertailemaan tarjouksia eri tuotantoyhtiöiden ja luovien toimistojen välillä parhaiten, kun kerrot tuotantobudjetin etukäteen. Tutki yrityksien referenssejä, toimintatapoja, avainhenkilöitä ja historiaa osana tarjouskilpailutusta. Hinta on vain yksi osa tarjousta.

 

 

Videotuotannon kustannusten jakautuminen

Videotyyppi on ehkä suurin määrittävä tekijä, kun pohditaan kustannusten jakautumista. Elokuvamainen korkealaatuinen mainos on kalliimpi toteuttaa kuin kevyt tapahtumavideotuotanto. Mitä korkeampaa laatua on tavoite toteuttaa, sitä enemmän tuotantoon tulee panostaa. Kevyitä tuotantoja ei ole järkeväkään välttämättä tehdä suurella budjetilla, sillä korkeampi laatu ei välttämättä tuo itse sisältöön jakeluympäristöineen kovinkaan paljoa lisähyötyä. Sen sijaan massamainontaan ja jopa globaaliin jakeluun menevä spottituotanto kannattaa toteuttaa ajan kanssa, laadukkaasti ja suuremmalla budjetilla.

Kestolla on myös väliä. Jos pois-suljetaan spottituotannot, niin videon keston osalta muutamat muuttujat vaikuttavat työn määrään. Pitkä video vaatii enemmän leikkaamista, enemmän värimäärittelyä ja enemmän äänisuunnittelu- ja korjausta. Haastatteluvideoissa, joissa tuotanto koostuu lähinnä haastateltavasta kuvasta, voidaan välttää huomattavasti värimäärittelyaikaa.

Esituotanto, tuotannon ensimmäinen vaihe sisältää käsikirjoituksen, kuvauslokaatioiden etsimisen, kuvauslupien hankkimisen ja tuotantoaikataulutuksen. Mikäli käsikirjoitus muuttuu, myös tuotantokustannukset muuttuvat, sillä monia asioita joudutaan tekemään uudelleen. Käsikirjoituspohjan voi laatia tilaaja, jolloin on järkevää katsoa se myös tuotannollisesti läpi tuottavan tahon kanssa. Tätä kautta kaikki ovat kartalla siitä, mitä on mahdollista kyseisellä budjetilla toteuttaa.  Kuvauslokaatio voi sijaita ulkomailla, jolloin paikallisen tuotantoyhtiön palveluiden ostaminen voi olla järkevää, sillä heillä on tietotaito ja osaaminen paikallisten lokaatioiden sekä mahdollisuuksien suhteen.

Tuotantotiimi, hinnoittelu vaihtelee alueen, markkinan, kaluston ja ennen kaikkea osaamisen sekä kokemuksen suhteen. Osaava tuotantotiimi on aina amatööritiimiä hinnakkaampi. Muista kuitenkin edelleen, saako halvalla hyvää? Kyvykkyys on eniten videotuotannon lopputulokseen ja hintaan vaikuttava tekijä. Tuotannoissa myös esiintyjät ovat suuressa osassa ja työskentelemme paljon myös aloittelevien sekä amatöörinäyttelijöiden kanssa. Casting on tehtävä laadukkaasti, jotta oikeat talentit täyttävät oikeat roolit.

Tuotantoaika, suunnitteluun on hyvä varata panoksia, jotta vältytään kuvauspäivien kuluilta ja saadaan resurssit viritettyä tuomaan paras lopputulos. Mitä enemmän päiviä kuvataan sitä korkeammiksi nousevat tuotantokustannukset. Sen vuoksi hyvin suunniteltu ja esituotettu projekti on yleensä tuotannollisesti tehokkaampi toteutustapa.

Matkustuskulut, videotuotannoissa kuluu aina aikaa ja rahaa matkustamiseen. Miten suurempi tuotantotiimi matkustaa, sitä enemmän se yleensä maksaa. Ulkomailla kuvatessa myös paikallisten palveluiden ostaminen voi tulla hyväksi ideaksi sen sijaan, että kotoa asti lennätetään tuotantotiimiä ja kalustoa.

Kuvauskalusto, kuvaustyö tehdään aina kalustolla, joka vuokrataan tai omistetaan. Kalustovuokrakulut ovat aina osa tuotantokustannuksia. Jos saat tarjouksen videotuotannosta, mutta se ei sisällä tietoa käytettävästä kuvauskalustosta, kannattaa ottaa selvää kalustosta. Kalustovuokrausta harjoittavat muun muassa kinosrentals.fi ja valofirma.fi. Täältä voit tarkastaa vuokrakalustojen hinnat.

Jälkituotanto, suuri osa korkealaatuisen videotuotannon tuotantotyöstä tehdään jälkituotantovaiheessa, jossa tuotantomateriaali siirretään, leikataan, värimääritellään, äänisuunnitellaan ja toimitetaan. Värimäärittely ja äänisuunnittelu ovat täysin omat lajinsa, joten näissä kannattaa hyödyntää alan huippuammattilaisia. Yleensä ulkoistettu jälkituotanto näkyy korkeampana hintana ja ulkoistettua väri- ja äänisuunnittelua suosittelemme kaikkiin mainostuotantoihin. Liikegrafiikka ja animaatiotyö on myös osa jälkituotantoa, jolloin myös tässä työssä kannattaa hyödyntää alan ammattilaista.

 

Tiivistettynä:

Aina voi yrittää säästää, mutta laatua saa harvoin halvalla. Me Bonzussa toimitamme laatua kustannustehokkaasti sekä ketterästi kaikille kumppaneillemme. Voit ottaa yhteyden sähköpostitse: [email protected]

 

Kuva: Yle Elävä Arkisto

Muita töitä 😇

MUJI

Luova tarinankerronta, Videotuotanto, Valokuvatuotanto

Metrosuutarit

Luova konseptituotanto, Digimarkkinointi, Luova tarinankerronta, Copywriting, Videotuotanto, Valokuvatuotanto