Esituotantovinkkejä onnistuneeseen kampanja- ja sisältötuotantoon (2. Osa)

Edellisessä kirjoituksessa kävimme läpi kolme vinkkiä esituotantoon ja nyt jatkamme siitä mihin jäimme.

Viime kirjoituksessa kävimme läpi Videotuotannon esituotannon vaiheita:

  1. Määritä yleisö
  2. Selkeytä ydinviesti
  3. Määritä budjetti

 

Nyt lisäämme tähän seuraavat kohdat, joihin tulee tarkasti pureutua, jotta tuotannosta tulee onnistunut. Lähdetään liikkeelle, tervetuloa mukaan.
Kuva: Yle Elävä Arkisto
4) Kirjoita (ja tarkista) videokäsikirjoitus

Mielessä useita isoja ideoita ja visioita? Käsikirjoittaminen on taito, joka ei kaikilta suju. Käsikirjoittaminen on ehkä esituotannon vaikeimpia osuuksia, mutta samalla onnistumisen kannalta yksi onnistumisen avaimista tärkeimpiä. On jossain määrin hassua, että käsikirjoittamista yhä edelleen aliarvostetaan.

Usein tiimit kirjoittavat käsikirjoituksen ilman, että sitä kriittisesti tarkastellaan ja arvostellaan suuremmassa tiimissä. Usein hyvä käsikirjoitus vaatii aikaa ja kuningasideat harvoin syntyvät toimistossa palveripöydän ääressä. Kannattaa katsoa Zendesk:in selitysvideo, jossa tuotanto on lähes yhden kuvan tuotanto, mutta kaikki tiivistyykin käsikirjoitukseen. Käsikirjoitus tekee tuotannosta kokonaisuudessaan onnistuneen ja hyvän esimerkin onnistumisesta.

 

5) Sisällytä videotuotantoon tervehdykset

Tervehdyksien sisällyttäminen osaksi luovaa sisältötuotantoa tai videotuotantoa on luontevaa ja parhaalla tavalla tervehdykset kuvantavat jo yrityksen arjessa käyttämää elekieltä sekä tyyliä viestiä sidosryhmilleen tapaamisissa. Tervehdyksiä ei kannata yliampua, mutta niiden olisi hyvä olla luonnollinen osa sisältöä. Hienovaraisuus ja katsojan kunnioittaminen edellä. Tavoitteena on saada katsoja tuntemaan olonsa kotoisaksi videon parissa. Tätä kautta heti alussa rakennettu luottamus kantaa parhaimmillaan loppuun asti, jolloin sisällön nauttiminen on jo kokonaisuudessaan tehty. Voi olla, että hyvin tehty video tai videokonsepti lähtee leviämään ja silloin oikein rakennettu sisältö alun ja lopun osalta on hyvä olla viimeistelty.

Tavoitteenasi on tehdä hienovaraista mainontaa osana sisältötuotantoa, mutta ennen kaikkea tarjota sisältöä, jota halutaan nauttia orgaanisesti. Suunnittele aina sisältö niin, että sen jälkeen katsoja haluaa lähteä tutustumaan lisää omaehtoisesti. Tällöin lopun CTA on helppo lisätä ja se varmasti kasvattaa katsojan tahtotilaa tutustua lisää.

Kuva: Yle Elävä Arkisto
6) Nopeasti asiaan, jopa 8 sekunnissa!

Nopeatempoisessa maailmassamme viestit ladataan suodattimien avulla sähköpostilaatikoihin. Instagramin ja älypuhelinten kanssa ADHD:sta on tullut meidän kaikkien tapa toimia. Voidaan puhua, että tapa selviytyä kaikesta siitä informaatiosta, jota arjessa kohtaamme. Kyseessä on varmasti itsestään opittu malli, joka kehittyy itsestään tai tahtotilan avulla. Voidaan kuitenkin sanoa varmuudella, että sinun pitää saada katsojasi kiinnostumaan ja syttymään todella nopeasti. Keskimääräinen huomioväli on ainoastaan 8,5 sekuntia, joten aikaa todellakaan ei ole hukattavaksi. (Neilpattel).

Osaava sisällöntuottaja ja videokäsikirjoittaja osaa herättää kiinnostuksen alle kahdeksan sekunnin. Kahdeksassa sekunnissa ehtii tehdä aika paljon, kyse on vain lähinnä tekniikasta ja viestinvälittämisen taidosta. Tavoitteena on ennen kaikkea polkaista tarina käyntiin niin, että katsoja saadaan innostuneeseen tilaan kysymään itseltään kysymyksiä, joihin tavoitteemme mukaan videolla tai sisällössä vastataan. Tätä kautta syntyy oikea suhde, joka luo lisäarvoa ja rakentaa kiintymyssuhteen sisällön nautiskelijan ja sisällöntuottajan välille.

Otetaan esimerkiksi kirjanpitoyritys, jonka ohjelmisto tarjoaa oivan tavan arkistoida kuitit digitaalisesti. Kohdeyleisössä pienyrittäjät saattavat olla täysin tietämättömiä mahdollisuudesta tai sen helppoudesta. Asiakasneuvojat voivat tietysti yrittää kaikin keinoin avata palvelun mahdollisuuksia puhelimitse, mutta kaikista helpoin ja nerokkain ratkaisu on tehdä ohjevideo, joka avaa palvelukonseptin mahdollisuudet yrittäjälle.

 

Näiden pohjalta voimme tiivistää ydinviestin sisältötuotannon suunnittelun alkuvaiheisiin:
  • Määrittele ostajapersoonat hyvin ja tarkasti. Tunne heidät.
  • Muista koko ajan tuotannossa ydinviestin tärkeys, sillä se on loppupeleissä ainoa tavoitteesi.
  • Panosta esituotantoon, sillä siellä luodaan ja kasvatetaan hyvän tuotannon taimet. Videotuotanto on suuri kokonaisuus, ei vain kameran käyttämistä.
  • Kirjoita käsikirjoitus, anna kommentoitavaksi ja hiokaa se yhdessä
  • Muista tervehdykset ja CTA:t alkuun ja loppuun, jotka istuvat teidän arkikäyttöönne
  • Nopeasti asiaan, jopa alle 8 sekunnissa!

 

Lähteet:

https://neilpatel.com/blog/video-landing-page/

Kuvat: Yle Elävä Arkisto

Muita töitä 😇

Four Reasons

Luova suunnittelu, Konseptisuunnittelu, Tarinankerronta, Videotuotanto