Sisältömarkkinoinnin lyhyt oppimäärä

HYPE

Sisältömarkkinointia myydään usein uudenlaisena, mystisenä markkinoinnin tapana, jonka ympärillä velloo jos jonkinnäköistä hihhulia. Ja usein suuri hype.

Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä monikanavaista sisällöntuotantoa, jonka jokainen ratkaisu pohjautuu syvälliseen asiakasymmärrykseen. Se ei ole Facebookissa järjestetty arvontakampanja tai 10 blogipostauksen sarja yrityksen nettisivuilla.

 

Sisältömarkkinoinnin ensiaskeleet:

 

Tavoitteet: Mitä haluataan saada aikaan?

Kun sisältömarkkinoinnin tavoitteet on selkeät ja mietitty tarkkaan, on helppo tehdä päätökset siitä mikä kohderyhmä pyritään sisältöjen avulla tavoittamaan ja millä tavalla. Sisältömarkkinointia tulee tehdä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.

 

Asiakasymmärrys: Mikä asiakkaalle on tärkeää?

Syvällinen asiakasymmärrys on sisältömarkkinoinnin kulmakivi. Mitä asiakkaasi tarvitsee ja mikä häntä kiinnostaa? Onko ongelmia, joihin hän hakee ratkaisua?

 

Fokus: Miksi asiakas kiinnostuisi sinusta?

Sisältömarkkinointia tuotettaessa tulee unohtaa asiat, jotka ovat yritykselle tärkeitä ja keskittyä niihin, joita asiakkaasi pitävät kiinnostavina ja hyödyllisinä.

 

Suunnitelma: Kuinka edetä järjestelmällisesti?

Huolella laaditun suunnitelman pohjalta saadaan huomattavasti parempia tuloksia aikaan, kun sisällöntuotannon johtaminen on sujuvaa. Tee dokumentoitu suunnitelma ja johda sisältöjä.

 

Vaikutuskanavat: Mistä asiakkaasi sinut löytävät?

Jokaisen yrityksen tulee löytää oma monikanavainen tapansa olla yhteydessä asiakkaiden kanssa. Tiedätkö, mitä sosiaalisen median kanavia asiakkaasi käyttää ja mistä heidät löytää?

 

Periaatteet: Kuinka aitous, rehellisyys ja uskottavuus toimivat?

Yrityksen liiketoiminnan tulee aina olla aitoa, rehellistä ja uskottavaa, sillä sisältömarkkinointi paljastaa usein asiakkaalle myös vääriä puolia yrityksestä. Läpinäkyvä yritys onnistuu voittamaan asiakkaan luottamuksen, jolloin asiakkaista kehittyy pian vannoutuneita faneja – ja suosittelijoita.

 

Ja muista vielä:

Pyri oppimaan epäonnistumisista

Sisältömarkkinointi vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja sitoutumista. Epäonnistumiset ovat osa prosessia. Jos kykenet oppimaan epäonnistumisista, on yrityksellä mahdollisuus saavuttaa merkittävää kilpailuetua sisältömarkkinoinnin kautta.

 

Pyri luomaan tehokkaita prosesseja

Alussa aikaa kuluu asioiden hallintaan, eikä sisällöntuotanto tunnu tehokkaalta. Tässä kohtaa voikin miettiä, tulisiko sisällöntuotanto ulkoistaa?

 

Mittaa, johda, opi ja kehity

Jatkuva oppiminen on pitkäjänteisen työskentelyn ydin. Sisältömarkkinoinnin tuloksia on pystyttävä mittaamaan ja analysoimaan. Ainoastaan tuloksia mittaamalla voidaan oppia, kehittyä ja kasvaa.

Kuva: Yle Elävä Arkisto

Muita töitä 😇

LähiTapiola

Luova suunnittelu, Konseptisuunnittelu, Tarinankerronta, Videotuotanto

Metrosuutarit

Luova konseptituotanto, Digimarkkinointi, Luova tarinankerronta, Copywriting, Videotuotanto, Valokuvatuotanto